Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

ohwow
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viacytaty cytaty
ohwow
2244 0f78
Reposted fromYggry Yggry viarealityisabitch realityisabitch
ohwow
9681 a7b4
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl
ohwow
0471 07a8
Reposted fromlaluna laluna viarealityisabitch realityisabitch
ohwow
ohwow
ohwow
2029 bf80
Reposted fromnyaako nyaako viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
ohwow
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viakoloryzacja koloryzacja
ohwow
Reposted fromjasminum jasminum viakoloryzacja koloryzacja
ohwow
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viamisery misery
ohwow
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viamisery misery
ohwow
ohwow
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viarealityisabitch realityisabitch

July 03 2015

ohwow
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted bypimpmyheartsavordusieleccskrawkizyciatobuildahomeprawowyborugugufevergirlyourjinxJestemBogiempunkahontazlili1234batervillagainnewlifestarryeyedtoniewszystkocytatymysteryblackcatjestnamdzisiajsmutnopersona-non-grataameliamothcoldworldimsickofthishitnewbeginningcheshire-wolfkinkaOhyeahCuukierekboliemptyspacesskwadratmiloscia96x3nolovenofreedompieceoflifemissmayazaganskykittylitterpamieciodleglekasprzak88dumborhappyafterthatMadsentropiahighmaaartynnnlentilkapersona-non-grataempatheticcallayyyzielonobrianmayRozanopalcaJutrzenkakarmelooveedianazetmissmiserableTakingControlBloodEvesylviiekinkaBloodEvegoldenowlfearofloveniaachniaachlikearollingstonehope24naturalgingeryourhabitzupelniejanealicejoneszabkoljakmidzisiajzlelaparisienneazazelpersona-non-grataazazeljanka89blackheartgirlczajnikqbreatheslow123madadreamryzyhultajvacannesTooconfidentLovelyMollyliluiambasswbrewzasadomsaturdaycomeslownecropixiejezderkusiedzikusowskayourhabitbakteryjaKurkaWyluzujGunToRunfreewaycomatosegirltinkerbelljarMaliMilkiEjka

June 29 2015

ohwow
9692 6a11
Reposted frombumiphoto bumiphoto viasavor savor
ohwow
1075 78bf 500
hihi
Reposted fromKanister Kanister viasavor savor
ohwow
8720 4d5d 500
ohwow
ohwow
4553 0236 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viafotofob fotofob
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl